ปรับแผนใหม่… หลังจากที่มึนมาสองสามวัน…

เอาเป็นว่า ตอนแรกคิดอะไรอยู่ จะโล๊ะทิ้งให้หมด แล้วปรับแผนใหม่อย่างเร่งด่วน

แผนที่ 1 กลับไปทำ Magic store ให้ครบซะ ไม่เน้นมากละ ทำเท่าที่ทำได้

แผนที่ 2 ทำ MS ใหม่จากสคริปที่คุณก็รู้ว่าอะไร

แผนที่ 3 ทำ MS ใหม่จากสคริปที่คุณก็รู้ว่าอะไร (อีกตัว)

แผนที่ 4 เล่น AAS เต็มสตรีม

ในหนึ่งเดือนที่เหลือ…. จะต้องอยู่รอดให้ได้ … ท่องเอาไว้ ต้องได้ๆ … m

ลงมือทำอย่างตั้งใจและมีความหวัง…

บทความน่าสนใจ : แนะนำ Webbase App – Social Daddy