ประกาศกร้าวไปในบอร์ดแล้ว ต้นปีออกแน่ๆ เข้าสู่ภาวะแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริง

วันนี้ ณ บอร์ดแห่งหนึ่งที่ผมสิงอยู่

ผมได้ประกาศ Roadmap เพื่อเข้าสู่การหลุดพ้นตอนปลายปีไปแล้ว … ต่อหน้าสาธารณชน

สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ ไม่ใช่การภาวนา…

แต่เป็นการลงมือทำตาม Roadmap ของเราให้ดีที่สุด และต้องเชื่อมั่นใน Roadmap ของเราด้วย…

เป้าหมายของผม.. $5,000 ถ้าทำได้… หรือใกล้เคียง ก็นับว่าหลุดพ้นแล้วจริงๆ

หลุดพ้นๆ … หลุดพ้นจากอะไรวะ? หลุดพ้นจากชีวิตการทำงานประจำ… หลุดพ้นจาก Active Income เป็น กึ่ง Passive Income หลุดพ้นจากการผูกมัดเรื่องเวลา .. หลุดพ้นจากภาวะทางการเงิน…

แต่ยังไม่หลุดพ้นจากการแข่งขันที่ดุเดือนเลือดพล่าน… อันนี้ ยังไงก็คงสลัดไม่พ้น เว้นแต่ไปบวชเป็นพระ ไม่ยุ่งกับทางโลกอีก

เรามาลงมือทำกันเถอะ

BaTdz

บทความน่าสนใจ : Converzly - ตัวสร้าง Landing Page ครบวงจร